Nekretnina s mješovitim načinom korištenja, Posebna nekretnina u Francuska kupovina

Upiti