MasterHomes dla agentów obrotu nieruchomościami - skuteczne partnerstwo

MasterHomes posiada duże portfolio potencjalnych kupujących, które przekazujemy do profesjonalnych agentów obrotu nieruchomościami. Dzięki naszym uczciwym ofertom czerpią Państwo profity i udostępniacie swoją nieruchomość międzynarodowej klienteli na całym świecie w 15 językach.

MH2

 • 2 obiekty na 12 miesięcy*
 • tłumaczenie nieruchomości w 15 językach
€ 950,-

MH6

 • 6 obiektów na 12 miesięcy*
 • tłumaczenie nieruchomości w 15 językach
 • wzmianka odnośnie jednego obiektu w międzynarodowym newsleterzy
€ 2550,-

MH12

 • 12 obiektów na 12 miesięcy*
 • tłumaczenie nieruchomości w 15 językach
 • wzmianka odnośnie minimum dwuch obiektów w międzynarodowym newsleterzy
 • Minimum jeden obiekt raz jako Top Obiekt na stronie startowej
€ 3900,-

*) Zasada Fair-Use. W przypadku nieskutecznością w sprzedaży nieruchomości, kolejny 12 mięsiący można ich na kolejny 12 mięsiący wstawic bezpłatny.

Dalsze zalety:

 • Podwyższony poziom potencjalnych kupców bez barier językowych
 • platforma wolna od reklam
 • baza danych licznych zamożnych interesantów
 • profesionalny webmarketing
zapytania